Komitetai

Socialinių reikalų ir akademinio proceso komitetai

Socialinių ir akademinių reikalų komitetas stengiasi, kad kiekvienas studentas būtų patenkintas studijų kokybe, dėstytojo darbu, egzaminavimo tvarka, stipendijų skyrimo tvarka, bendrabučių ir kitais klausimais. Šis komitetas glaudžiai bendradarbiauja su universiteto administracija. Komiteto nariai teikia pasiūlymus VGTU SA Valdybai dėl socialinių ir akademinių klausimų atstovavimo nacionaliniu lygmeniu ir dalyvauja nacionalinėse studentų organizacijose. Šis komitetas prireikus organizuoja konferencijas studentams, jei iškyla klausimų susijusių su akademinės ar socialinės tvarkos pokyčiais.

Pagrindinės socialinių ir akademinių reikalų komiteto funkcijos:

  • Studentų konsultavimas įvairiais akademiniais ir socialiniais klausimais
  • Nuolatinis studentų skundų nagrinėjimas ir sprendimas
  • Siūlymų socialiniais ir akademiniais klausimais teikimas universiteto lygmeniu
  • Studentų socialinės ir akademinės srities gerinimas

Šiuo metu socialinių reikalų komiteto vadovė yra  Kristina Granauskaitė, akademinių reikalų komiteto vadovė Radvilė Kaminskytė.