Paskaitų laiko tinklelis

Paskaita Laikas
Pirma 8.30–10.05
Antra 10.20–11.55
Trečia 12.10–13.45
Pietų pertrauka 13.45–14.30
Ketvirta 14.30–16.05
Penkta 16.20–17.55
Šešta 18.10–19.45
Septinta 19.55–21.30